Wanneer je één of meerdere aandelen in bezit hebt ben je al aandeelhouder. Als aandeelhouder heb je in de meeste gevallen ook stemrecht en informatierecht. Dat houdt in dat je de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de AVA) mag bijwonen, belangrijke onderliggende documenten zoals de balans mag inzien en mag meestemmen. Tijdens de AVA legt het bestuur van het bedrijf verantwoording over het beleid af en wordt over bijvoorbeeld de benoeming en beloning van bestuurders, fusies en overnames gestemd.


Mede-eigenaar zijn als aandeelhouder

Iedere aandeelhouder heeft dus aandelen van het bedrijf in zijn of haar bezit en is daardoor mede-eigenaar van het bedrijf. In welke mate je mede-eigenaar bent van het bedrijf hangt af van de hoeveelheid aandelen die je in bezit hebt. Stel een bedrijf heeft in totaal 1.000 aandelen uitgegeven en jij hebt er 250 in bezit. Dan ben je dus voor 25% mede-eigenaar van dat bedrijf! Echter zullen er in het echt nooit sprake zijn van zo'n kleine hoeveelheid aandelen. Zo stonden er in 2019 bijna 8 miljard aandelen Shell uit.


Stemrecht als aandeelhouder

Maar hoe zit dat dan met het stemrecht voor de klanten van Semmie? Kan je als klant van Semmie meestemmen op de AVA van Shell? Bij Semmie beleggen we namens onze klanten via beleggingsfondsen en dus niet rechtstreeks in bedrijven. De klanten worden weliswaar eigenaar van (een deel van) de aandelen, maar het stemrecht blijft bij de fondsen. Wij beleggen wel zo veel mogelijk in fondsen die actief hun stemrecht uitoefenen. Deze fondsen hebben meestal zelfs een 'plek aan tafel' tijdens de aandeelhoudersvergaderingen, omdat ze zo veel stemrechten tegelijk uitoefenen. Vandaar dat we bij Semmie ook heel bewust kijken naar het stembeleid van onze fondsen. Zoals hun keuzes op het gebied van duurzaamheid.