Actief beheer is een beleggingsstijl waarbij door middel van een actief beleggingsbeleid door de fondsbeheerder wordt geprobeerd een beter rendement te behalen dan de benchmark. Het fonds wijkt van de index die het volgt af, met als doelstelling het behalen van extra rendement. Dit gebeurt door middel van asset-allocatie en het uitkiezen van specifieke aandelen. Dit wordt ook wel stock picking genoemd. Doordat het fonds actief gemanaged wordt is actief beheer meestal duurder dan zijn tegenwicht: passief beheer.