Activa is het totaal aan alle bezittingen en schuldvorderingen die een bedrijf bezit. Voorbeelden van bezittingen zijn bijvoorbeeld de gebouwen die een bedrijf bezit maar ook de grondstoffen om een bepaald product te maken, een voorbeeld van een schuldvordering is een openstaande rekening die nog moet worden voldaan door een ander bedrijf.


Soorten activa

Er zijn 2 soorten activa: vlottende activa en vaste activa. Kortgezegd zijn vlottende activa de voorraden en onderdelen die kortstondig in het bedrijf aanwezig zijn. Ze kunnen vandaag aanwezig zijn, maar volgende week alweer weg. Ook openstaande rekening vallen hieronder.

Vaste activa zijn de daadwerkelijke bezittingen van een bedrijf zoals gebouwen of machines. Ze verdwijnen niet snel van de balans.