AFM is de afkorting van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM heeft de taak om als toezichthouder op te treden op de financiële markten. Het doel van de AFM is dat consumenten op een transparante, heldere en duidelijke manier worden geïnformeerd over financiële producten zoals sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Omdat er op de financiële markten vele aanbieders, regels en mogelijkheden zijn is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de wet. De AFM is er om dit te controleren. Wanneer een bedrijf niet voldoet aan de regels van de AFM wordt het gewaarschuwd en moet het verbetering laten zien. Als dat niet het geval is kan er een boete volgen.