Alpha is de maatstaf voor de prestaties van een (aandelen)portefeuille ten opzichte van een bepaalde benchmark, meestal een (aandelen)index. Met andere woorden, het is de mate waarin de day trader het voor elkaar heeft gekregen om de markt te 'verslaan' over een bepaalde tijdsperiode.


De simpele manier om de alpha te berekenen is door de totale winst van een belegging af te trekken van de winst van de benchmark over eenzelfde periode. Als de alpha 2 is, betekent dit dat een fonds het 2% beter doet dan de benchmark.