De Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB ETF is een fonds dat de Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index volgt. Deze index bestaat uit bedrijfsobligaties met een vaste couponrente en met een looptijd van meer dan een jaar. De ETF bestaat uit meer dan 2.000 verschillende bedrijfsobligaties.

Dit fonds vind je terug in Semmie's Sustainable portefeuille.


Beleggingsdoel

Het beleggingsdoel van de Amuni EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB ETF is het volgen van de prestaties van de Bloomberg MSCI Euro Corporate Aligned Green Tilted Index. Deze index geeft beleggers de mogelijkheid om te beleggen in obligaties van bedrijven die willen voldoen aan de minimum standaarden van de EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) of deze willen overtreffen.

Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord van Parijs is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Alleen dan lukt het om de opwarming van de aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5 ℃.

Om te voldoen aan de minimale PAB-criteria stelt de index daarom het doel om 50% minder aan broeikasgassen blootgesteld zijn dan de traditionele variant van deze index, die geen duurzaamheidscriteria heeft. Daarnaast wil de index ieder jaar ‘verantwoordelijk zijn voor’ 7% minder uitstoot.

Een index kan natuurlijk zelf geen broeikasgassen uitstoten, maar de bedrijven in deze index doen dat wel. Door te beleggen in bedrijven met een hoge uitstoot, financier je deze als het ware; je bent er indirect verantwoordelijk voor. Om 50% minder aan broeikasgassen uit te stoten, kijkt de duurzame index dan ook naar de hoeveelheid broeikasgassen die elk bedrijf in de traditionele index uitstoot. Aan de hand daarvan worden bedrijven uitgesloten of de positie verkleint.


Koersontwikkeling


Duurzaamheid

De Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB ETF is ontworpen om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, waardoor beleggers in staat zijn te beleggen in obligaties van bedrijven die zich inzetten voor milieubewustzijn en klimaatvriendelijkheid.

De index die de ETF volgt sluit daarnaast bedrijven uit die geld verdienen aan wapens, tabak of kolen. Ook bedrijven die de principes van de Verenigde Naties schenden (bijvoorbeeld het schenden van mensenrechten) zijn uitgesloten.

Ten slotte moeten de obligaties een MSCI ESG Rating van BB hebben of hoger. De MSCI ESG Fund rating loopt van CCC tot AAA. Scoort een beleggingsfonds een AAA-rating dan belegt het beleggingsfonds voornamelijk in bedrijven die duurzaamheidsrisico’s goed onder controle hebben. Een beleggingsfonds met een CCC-rating belegt voornamelijk in bedrijven die slecht scoren en kent daarbij een grote blootstelling aan de duurzaamheidsrisico’s.


ETF Quickfacts


Fondsaanbieder Amundi
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1829219127
Fondstype Obligaties
Valuta Euro
Benchmark Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index
Dividend uitkerend? Nee


Meer weten over dit fonds? Neem dan een kijkje op de pagina over deze ETF van Amundi, de fondsaanbieder.