De Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3 ETF bestaat uit Europese obligaties met een looptijd van nul tot drie jaar. De looptijd is de periode waarin een lening moet worden afgelost. Het voordeel van een korte looptijd is dat het fonds minder gevoelig is voor renteschommelingen.

Dit fonds vind je terug in Semmie's ESG portefeuille.


Beleggingsdoel

Het beleggingsdoel van de Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3 ETF is het volgen van de prestaties van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Reduced Duration 0-3 Index. Dit is een index die bestaat uit obligaties uitgegeven door bedrijven die hoog scoren op één of meerdere milieu-, maatschappij- en governance-criteria (ESG) en die een looptijd hebben van maximaal 3 jaar.

Het fonds streeft ernaar om financieel rendement te combineren met duurzaamheid door te beleggen in deze ESG-obligaties en tegelijkertijd het renterisico te beperken door te focussen op obligaties met een korte looptijd. Dit fonds biedt zodoende een duurzame beleggingsoplossing voor beleggers die geïnteresseerd zijn in bedrijfsobligaties met een korte looptijd in de eurozone.


Koersontwikkeling


Duurzaamheid

De Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3 ETF bestaat enkel uit bedrijven die hebben bewezen dat ze rekening houden met milieubescherming, sociale verantwoordelijkheid en goede governance. Zo worden bedrijven die zich bezighouden met (kern)wapens, tabak, alcohol, gokken en kernenergie uitgesloten. Daarnaast omvat dit fonds uitsluitend obligaties met MSCI-ESG ratings uit de 4 hoogste ratingniveau ’s (AAA, AA, A, BBB).

De fondsaanbieder streeft daarnaast ook naar transparantie en rapporteert regelmatig over de ESG-score van het fonds en de impact van beleggingen op de samenleving en het milieu.


ETF Quickfacts

Fondsaanbieder Amundi
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2037748774
Fondstype Obligaties
Valuta Euro
Benchmark Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BBB+ Sustainability SRI 0-3 Year Index
Dividend uitkerend? Nee


Meer weten over dit fonds? Neem dan een kijkje op de pagina Amundi, de fondsaanbieder.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.