Anticyclische aandelen zijn aandelen van bedrijven die minder gevoelig zijn voor economische ups en downs. Dit betekent dat hun prestaties en inkomsten minder sterk afhankelijk zijn van de staat van de economie en meer van hun eigen fundamenten en businessmodellen. Ze worden daarom ook vaak defensieve aandelen genoemd. Anticyclische aandelen staan tegenover cyclische aandelen: aandelen van bedrijven die met hun inkomsten en winsten afhankelijk zijn van de economische cyclus.


Welke type aandelen zijn vaak anticyclische aandelen?

Anticyclische aandelen zijn vaak aandelen van bedrijven in de volgende sectoren:

 • Gezondheidszorg: de aandelen van farmaceutische bedrijven of bedrijven die medische producten maken.
 • Consumentengoederen: de aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van levensmiddelen, dranken, rookwaar en andere dagelijkse producten.
 • Nutsbedrijven: de aandelen onder andere elektriciteits- en gasbedrijven, waterbedrijven en andere nutsbedrijven die nodig zijn om de samenleving draaiende te houden
 • Technologie: de aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en distributie van software en hardware-oplossingen.
 • Telecommunicatie: de aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de distributie van telefonie, internet en andere communicatiediensten.


De voordelen van anticyclische aandelen

Voor beleggers hebben anticyclische aandelen een aantal voordelen:

 • Stabiele prestaties: anticyclische aandelen zijn minder gevoelig voor de economische ontwikkelingen dan dat cyclische aandelen zijn. Daardoor zijn de prestaties van anticyclische bedrijven over het algemeen stabieler.
 • Lagere volatiliteit: Anticyclische aandelen hebben meestal een lagere volatiliteit (schommelingen in prijzen) dan cyclische aandelen, waardoor ze minder risico voor beleggers bieden.
 • Spreiding: anticyclische aandelen kunnen nuttig zijn om uw portefeuille te diversifiëren en te beschermen tegen economische tegenvallers.
 • Consistent inkomsten: bedrijven in anticyclische sectoren genereren vaak een consistent inkomen. Daardoor is inkomen in tijden van economische tegenspoed over het algemeen gegarandeerd.


De nadelen van anticyclische aandelen

Maar ook anticyclische aandelen hebben nadelen. We hebben de belangrijkste op een rij gezet.

 • Lagere opbrengst: anticyclische aandelen stijgen over het algemeen minder snel dan cyclische aandelen, omdat ze minder profiteren van economische groei.
 • Hogere prijzen: anticyclische aandelen kunnen waardevoller zijn voor beleggers vanwege hun stabielere prestaties en lagere volatiliteit. Dit betekent wel dat ze vaak duurder zijn
 • Marktrisico: anticyclische aandelen zijn nog steeds afhankelijk van de prestaties van de economie en de markt, en kunnen dus nog steeds risico's lopen.


Voorbeelden van anticyclische aandelen:

Voorbeelden van anticyclische aandelen zijn telecomgigant KPN, multinational Ahold Delhaize, Unilever, uitzendbureau Randstad of Wolters Kluwer.