De AOW-franchise verwijst naar het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt, omdat je later AOW (Algemene Ouderdomswet) ontvangt van de overheid. In feite is de AOW-franchise het bedrag dat je als werknemer of zelfstandige al gereserveerd hebt voor je pensioeninkomen vanuit de overheid. Voor 2024 staat dit bedrag op: €17.545.


Wat is het doel van de AOW-franchise?

Het doel van de AOW-franchise is om ervoor te zorgen dat je pensioenopbouw begint vanaf het bedrag dat je boven de AOW-franchise verdient. Het bedrag van de AOW-franchise wordt elk jaar vastgesteld en kan variëren afhankelijk van je leeftijd en andere factoren. Het is belangrijk om te weten dat de AOW-franchise alleen van toepassing is op het pensioen dat je opbouwt via je werkgever of als zelfstandige.

Wanneer je inkomen boven de AOW-franchise ligt, bouw je pensioen op over dat extra inkomen. Dit betekent dat je pensioenopbouw begint vanaf het bedrag dat hoger is dan de AOW-franchise. Het is van belang om te weten wat de hoogte van de AOW-franchise is, omdat dit invloed kan hebben op de hoogte van je uiteindelijke pensioenuitkering.


Waarom de AOW-franchise belangrijk is

Het begrijpen van de AOW-franchise is essentieel bij het plannen van je pensioen. Het kan helpen bij het bepalen van de hoogte van je pensioeninkomen en hoeveel je zelf nog zou willen bijsparen voor een comfortabel pensioen. Het is raadzaam om bij het maken van financiële plannen rekening te houden met de AOW-franchise, zodat je een realistisch beeld krijgt van je toekomstige pensioensituatie.