AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Deze wet regelt in ons land het verplichte collectieve ouderdomspensioen en komt van de overheid. Je krijgt AOW wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt. In 2024 ligt deze op 67 jaar. Voor de hoogte van je AOW wordt er gekeken of je alleen woont of met iemand samen, en of je altijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt. Is dit het geval dan heb je voor 100% AOW opgebouwd. Ter indicatie: als alleenstaande pensionado krijg je in 2024 zo’n €1.400 netto per maand (of wat meer, of wat minder – afhankelijk van je heffingskorting).


Hoe is de AOW ontstaan?

Twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog loodste Willem Drees, toenmalig minister van Sociale Zaken, de Noodwet Ouderdomsvoorziening door het parlement. De hele politiek er wel van overtuigd was dat er snel iets gedaan moest worden aan de ouderenzorg en -voorzieningen. Ondanks dat het een noodwet was die voor 3 jaar geldig was om een urgent probleem aan te pakken, bleef deze maar verlengd worden. Tot 1957. Toen werd als vervanging van de Noodwet Ouderdomsvoorziening de Algemene Ouderdomswet aangenomen: iedereen van 65 jaar en ouder ontving een basispensioen van de overheid. Deze wet wordt gezien als het begin van de verzorgingsstaat, die sociale zekerheid zou bieden van het begin van het leven tot het eind.