Een bedrijfsobligatie is een obligatie die wordt uitgegeven door een onderneming. Een bedrijfsobligatie wordt ook wel een corporate bond genoemd. Door de obligatie te kopen leen je het bedrijf geld waar je een bepaalde rente voor krijgt, de couponrente. De rente wordt doorgaans vastgelegd op het moment van de uitgifte. Je inleg wordt terugbetaald wanneer de obligatie afloopt. Daarnaast keert een obligatie tijdens zijn looptijd dus regelmatig rente uit. Omdat het kredietrisico bij een bedrijfsobligatie over het algemeen wat groter is dan bij een staatsobligatie, is de couponrente over het algemeen hoger. Er bestaan diverse beleggingsfondsen die beleggen in bedrijfsobligaties.


Werking bedrijfsobligaties

Een bedrijfsobligatie werkt over het algemeen hetzelfde als een staatsobligatie. Als je een bedrijfsobligatie koopt, leen je voor een bepaalde periode geld uit. In dit geval aan een bedrijf. Je krijgt van dat bedrijf periodiek een rentevergoeding en aan het einde van je looptijd krijg je je uitgeleende geld weer terug.