Behavioral finance is onderdeel van de gedragseconomie en stelt dat psychologische invloeden en vooroordelen van invloed zijn op de beslissingen die beleggers maken.


Behavioral finance stelt dat beleggers irrationeel zijn

Behavioral finance is een alternatief voor de efficiënte-markthypothese. Bij de efficiënte-markthypothese wordt verondersteld dat mensen rationeel reageren en altijd de beste keuze maken. Echter, wat ‘behavioral finance’ laat zien is dat mensen irrationeel reageren in bepaalde situaties. Ze reageren met hun hart in plaats van hun hoofd. Behavioral finance is dan ook het vakgebied dat psychologische en economische aspecten combineert om te proberen het gedrag van beleggers - met name gedrag dat tot irrationele beslissingen kan leiden - te verklaren.


Behavioral finance als onderdeel van de gedragspsychologie

Behavioral finance is een onderdeel van de gedragspsychologie, specifiek om het gedrag van beleggers te analyseren. Het ontstond in de jaren ‘80 en stelt dat onze emoties, de manier waarop we geprogrammeerd zijn en de vooroordelen die we hebben het gedrag van ons als belegger beïnvloeden. Dankzij de behavioral finance kunnen bubbels en diepe recessies verklaard worden. Zo kan het bijvoorbeeld de zware koersdalingen als gevolg van de corona-uitbraak verklaren, of de dotcom bubbel. Hoewel het geen deel uitmaakt van de efficiënte-markthypothese, houden de meeste beleggers en instituties rekening met het gedrag van mensen. Op die manier kunnen ze trends analyseren en nog betere beleggingsbeslissingen maken.

Wie een succesvolle belegger wilt zijn, moet zijn manier van denken kritisch onder de loep nemen en waar nodig verbeteren. Ook is het belangrijk om je emoties in de hand te houden. Er zijn genoeg denkfouten waar je (on)bewust mee te maken krijgt. Herken je die, dan heb je goud in handen. Je weet dan namelijk dat je niet alles weet.