Een beleggingsportefeuille bevat alle beleggingen van een individuele belegger, professionele handelaar of vermogensbeheerder. In een portefeuille kunnen bijvoorbeeld aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, vastgoed en grondstoffen zitten. Over het algemeen geldt: spreiding over verschillende beleggingssoorten beperkt het risico.


Een beleggingsportefeuille samenstellen

Er is geen gouden regel voor het samenstellen van een goede beleggingsportefeuille. Dit is namelijk voor iedereen verschillend. Hoe je een beleggingsportefeuille vorm gaat geven hangt af van het beleggingsplan dat je volgt. In het beleggingsplan staat hoeveel rendement je wilt halen en welk risico je daarbij wilt lopen. Aan de hand van die twee factoren selecteer je weer de bijpassende beleggingsinstrumenten voor je portefeuille.