De bèta (B) geeft het risico van een aandeel of de portefeuille weer. Bèta staat voor de mate waarin het aandeel meebeweegt met de markt, met de benchmark. Als de portefeuille gelijk opgaat met de benchmark, is er sprake van een bèta van 1. Beweegt de portefeuille rustiger dan de benchmark dan is de bèta lager dan 1.

Is een aandeel minder risicovol dan de benchmark, dan ligt deze beneden 1. Is een aandeel juist risicovoller dan de benchmark, dan ligt deze boven 1. Een aandeel met een beta van 1,5 zou bij een marktstijging van 10% theoretisch 15% in waarde moeten stijgen. Bij een marktdaling van 10% gaat het aandeel echter ook harder onderuit.