Een bedrijf heeft een beursnotering als er in aandelen van het bedrijf kan worden gehandeld op de beurs. Aan een beursnotering gaat vaak een langdurig proces vooraf. Zo moet de organisatie worden ingericht zodat het bedrijf ‘beursklaar’ is. De Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen kan uitgebreid worden of misschien moet het bedrijf wel gereorganiseerd worden.


Waarom kiezen bedrijven voor een beursnotering?

De meeste bedrijven kunnen hun groei financieren door hun bankrekeningen te legen, leningen aan te gaan of zich tot particuliere investeerders of durfkapitalisten te wenden. Maar er komt vaak een punt waarop een bedrijf meer geld nodig heeft om de gewenste groei te ervaren. Dan is een beursgang een optie.


Wat zijn de voorwaarden van een beursnotering?

De belangrijkste voorwaarde om toegelaten te worden tot de beurs is dat het bedrijf een naamloze vennootschap (NV) moet zijn. Daarnaast is het zo dat:

  1. De onderneming minimaal 5 jaar bestaat;
  2. De onderneming van die 5 jaar minimaal 3 jaar winst heeft geboekt;
  3. De onderneming een eigen vermogen moet hebben van tenminste €5 miljoen;
  4. De waarde van de te plaatsten aandelen ook minimaal €5 miljoen moet zijn.

Bij de introductie van de aandelen moet het bedrijf een prospectus uitgeven. Het doel van de prospectus is om geïnteresseerden te informeren over de onderneming en de aanstaande beursgang. Het bedrijf geeft via het prospectus alle relevante informatie aan geïnteresseerde beleggers om ze in staat te stellen een goed en verantwoord oordeel te vormen over de aangeboden aandelen.


Wat zijn de voordelen van een beursnotering?

Het meest belangrijke voordeel van een bedrijf om naar de beurs te gaan is kapitaalverschaffing. Door de uitgifte van aandelen verschaft het bedrijf zich kapitaal om nieuwe investeringen te doen en verder te groeien. Zeker als het bedrijf andere bedrijven wilt overnemen is kapitaal gewenst. De emissie van nieuwe aandelen is dan een goede aanvulling op het kapitaal.

Een ander voordeel is de status die het bedrijf geniet. Omdat je aan strenge (financiële) regelgeving moet voldoen wordt je vaak gezien als een betrouwbaar bedrijf. Dit heeft ook een aantrekkingskracht op het werven van nieuwe werknemers, die vaak graag voor grote beursgenoteerde bedrijven willen werken.Wat zijn de nadelen van een beursnotering?

Naast de voordelen zijn er logischerwijs ook nadelen van het hebben van een beursnotering. Een fonds dat op de beurs genoteerd staat heeft de plicht om bepaalde cijfers en plannen van het bedrijf naar buiten te brengen. Je wordt verplicht om viermaal per jaar financiële cijfers te verstrekken: de kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers. Dit zijn overzichten van wat er in de betreffende periode in een organisatie is gebeurd.

Ook ben je verplicht om belangrijke informatie te delen met de buitenwereld én mag je niet handelen met voorkennis.