De beurswaarde van een bedrijf is het totaal aan uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de huidige beurskoers. De beurswaarde zegt dus iets over de totale waarde van de aandelen van een beursgenoteerd bedrijf volgens de huidige beurskoers.

De beurswaarde wordt ook wel de marktkapitalisatie of market cap genoemd.

Bedrijven worden aan de hand van hun beurswaarde ingedeeld in verschillende categorieën: small cap, mid cap en large cap.