In box 1 worden inkomsten uit werk en woning belast. Hier vallen onder anderen inkomsten als salaris, een uitkering, winst uit eigen onderneming en fooien onder. Het belastbare inkomen voor box 1 kun je verlagen met aftrekposten. Door het inzetten van aftrekposten betaal je minder belasting in box 1. De belasting die je betaalt in box 1 wordt berekend met behulp van de verschillende belastingschijven.

In box 1 betaal je ook belasting en premies voor volksvoorzieningen zoals de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg.


Inkomsten in box 1

Hoeveel belasting je uiteindelijk moet betalen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en hiervan de verschillende aftrekposten af te trekken. De belangrijkste vormen van inkomsten op een rij:

 • Winst uit onderneming
 • Loon, uitkering of pensioen
 • Fooien en andere inkomsten
 • Buitenlandse inkomsten
 • Inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
 • Periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente of alimentatiebetalingen)
 • Negatieve persoonsgebonden aftrek
 • Terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke
 • Eigenwoningforfait
 • Kapitaalverzekeringen eigen woning


Aftrekposten box 1

In box 1 kunt u onder meer de volgende aftrekposten hebben:

 • Reisaftrek openbaar vervoer
 • Aftrekbare kosten van de eigen woning
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • Persoonsgebonden aftrek, zoals:
  • Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • Tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
  • Studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • Giften
  • Restant persoonsgebonden aftrek


Belastingtarieven box 1

Als je in 2024 de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, gelden de volgende tarieven voor jou in box 1 (inkomen uit werk en woning):

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1

tot €75.518

36,97%

2 vanaf €75.518 49,50%


Bereik je in 2024 de AOW-leeftijd of heb je de AOW-leeftijd al bereikt, neem dan voor de actuele percentages een kijkje op de website van de Belastingdienst.