In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Van aanmerkelijk belang is sprake wanneer je 5% of meer van de aandelen bezit in een vennootschap. Als dit voor jou het geval is dan worden alle inkomsten die je verkrijgt uit deze vennootschap (in de vorm van dividend), belast in Box 2 tegen 26,90%.


Inkomsten in box 2

Op 2 manieren kun je inkomsten uit aanmerkelijk belang verkrijgen:

  1. Via reguliere inkomsten. Reguliere inkomsten is het inkomen dat je krijgt zolang je de aandelen bezit. Denk hierbij aan dividend.
  2. Via vervreemdingsinkomsten. Vervreemdingsinkomsten zijn inkomsten die je kunt krijgen als je de aandelen verkoopt. De winst die je maakt als je aandelen verkoopt, wordt belast.


Aftrekposten voor box 2

Naast inkomsten in box 2 zijn er natuurlijk ook aftrekposten. Aftrekposten zijn bepaalde uitgaven die je mag aftrekken van je belastbare inkomen, zoals hypotheekrente. Als aftrekposten in Box 2 kunnen alle kosten worden opgevoerd die een relatie hebben met het verkrijgen, behouden en overdragen van aanmerkelijk belang.