Box 3 is onderdeel van de inkomstenbelasting. In box 3 wordt je rendement uit sparen en beleggen belast. Het precieze vermogen waar je belasting over moet betalen wordt bepaald door je schulden af te trekken van je totale waarde aan bezittingen.

Sinds 2017 is de berekening van de belasting die je moet betalen over het inkomen uit je vermogen in Box 3 anders. Betaalde je voorheen altijd 1,2% belasting, nu zijn er 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaal je altijd 30% inkomstenbelasting.


Box 3 belasting berekenen

In de tabel hieronder zie je hoe de 3 schijven zijn opgebouwd.

Totaal vermogen Verondersteld deel spaargeld Verondersteld deel beleggingen Percentage gemiddeld rendement
Tot €50.651 67% 33% 1,818%
€50.651 tot en met €962.351 21% 79% 4,366%
Meer dan €962.351 0% 100% 5,53%


Over het verondersteld deel spaargeld rekent de Belastingdienst een fictief rendement van 0,01% en over het verondersteld deel beleggingen rekent de Belastingdienst 5,53%.


Heffingsvrij vermogen

Een deel van je vermogen in Box 3 wordt niet belast. Dit noemen we het heffingsvrij vermogen. In 2022 bedraagt het heffingsvrij vermogen in box 3 €50.650 voor alleenstaanden en €101.300 voor fiscaal partners. Je betaalt enkel belasting over het deel van je vermogen dat boven dit bedrag uitkomt. Bij een vermogen van €60.000 betaal je als alleenstaande dus nog belasting over €60.000 - €50.650 = €9.350.


Hoe ga je om met het vermogen/en of de schulden van een minderjarig kind?

Indien je ouderlijk gezag hebt over één of meerdere minderjarige kinderen, neem je de waarde van hun bezittingen en schulden mee in jouw belastingaangifte. Dit doe je totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp:

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.