De Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker, met ISIN code CH1108677902, maakt het voor particuliere beleggers mogelijk om te investeren in beleggingen die niet aan de beurs genoteerd zijn. Het gaat om niet-beursgenoteerd vastgoed en investeringen (de private tegenhanger van aandelen) en leningen (de private tegenhanger van obligaties) in bedrijven die niet aan de beurs genoteerd zijn. Het is geen ETF zoals we kennen van de andere producten uit de modelportefeuille omdat er geen beursnotering is voor het product.

Deze belegging vind je terug in de Smart portefeuille.


Beleggingsdoel

De Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker is ontwikkeld om op een toegankelijke manier te kunnen beleggen in private markten; een beleggingscategorie die moeilijk te betreden is voor particuliere beleggers. Private markten zijn de tegenhanger van publieke markten, een verzamelnaam voor alle beleggingen die wel beursgenoteerd zijn, zoals aandelen en obligaties die door beursgenoteerde bedrijven worden uitgegeven.

Door hoge toetredingsdrempels en minimuminvesteringen zijn private markten normaal gesproken voornamelijk het speelveld van institutionele beleggers, vermogende particulieren en grote investeringsfondsen. En dat terwijl deze beleggingscategorie ook heel interessant kan zijn voor de particuliere belegger.

De Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker is ontwikkeld om particuliere beleggers toe te laten treden tot deze beleggingscategorie zonder hoge minimale inleg, maar ook om te kunnen beleggen in private markten met een dagelijkse verhandelbaarheid.

Op deze manier kunnen beleggers profiteren van een bredere spreiding door private markten toe te voegen aan de portefeuille. Dit is interessant omdat de prestaties van private markten niet gerelateerd zijn aan de beurs en de portefeuille op deze manier beschermd kan worden tegen marktschokken.


Het Capiva Plus Fund

De tracker investeert in niet-beursgenoteerd vastgoed, private equity (investeringen in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn) en private debt (leningen aan bedrijven die niet beursgenoteerd zijn) door te beleggen in het Capiva Plus Fund. De investeringen van het fonds worden voornamelijk gedaan in Nederland, België en Luxemburg.


Duurzaamheid

De naam van de tracker laat zien dat het om een artikel 8 tracker gaat. Dit betekent dat het fonds geen specifiek duurzaamheidsdoel heeft, maar wel duurzaamheidskenmerken heeft. De Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker sluit bijvoorbeeld beleggingen uit op basis van ESG criteria. ESG staat voor Environment (het milieu), Social (de mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur). Het fonds belegt niet in bedrijven die zijn betrokken bij controversiële activiteiten, zoals de productie van tabak, controversiële wapens of schendingen van mensenrechten.


Tracker Quickfacts

Fondsaanbieder PSI Concepts SA
Vestigingsland Zwitserland
ISIN CH1108677902
Fondstype Private markten
Valuta Euro
Benchmark -
Dividend uitkerend? Nee


Wil je meer informatie over het fonds? Download dan de factsheet.


Strategische samenwerking Semmie

In de Semmie Smart portefeuille wordt belegd in private markten. Deze categorie bestaat uit niet beursgenoteerd vastgoed, private debt en private equity. Het fonds dat Semmie heeft gekozen voor de beleggingscategorie private markten is Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker. De beheerder van het achterliggende fonds is Banque Internationale à Luxembourg Manage Invest S.A. (BIL) en staat onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder CSSF. De initiatiefnemer van Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker is CP Management. De directie van CP Management bestaat uit Vincent de Rycke en Mathias Vandermeeren.

Mathias Vandermeeren is uiteindelijk belanghebbende van het fonds en heeft naast zijn rol bij CP Management ook de rol van acquisition manager voor het Capiva Plus Fund waarbij hij verantwoordelijk is voor de uitbouw en verdere groei van het fonds. Daarnaast is hij verbonden aan onder meer Quaestor Coach en Capital Coach, partijen die beiden investeren in de vermogensbeheer markt in de BeNeLux en Zwitserland.

Semmie gaat naast de investering in het Capiva Fund ook een strategische samenwerking aan met Quaestor Coach om samen de beleggingscategorie Private Markten voor een breed publiek en via het platform van Semmie toegankelijk te maken. Daarnaast is Quaestor Coach ook een van de investeerders in Semmie en daarmee onze groeistrategie. Mathias Vandermeeren heeft daarmee zowel een rol in het beschikbaar stellen van het fonds, alsmede een rol als investeerder in Semmie.

Semmie heeft het Capiva plus fonds geselecteerd nadat Semmie een uitgebreide Product Governance procedure heeft doorlopen. Hieruit is gebleken dat de Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker een product is dat aansluit op de doelgroep van de Semmie Smart beleggingsportefeuille. Semmie evalueert het Capiva Plus Fund Art.8 ESG Tracker periodiek.