Een claimemissie is een uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties van een bedrijf dat al een notering op de beurs heeft. Bestaande aandeelhouders hebben hierbij een voorkeursrecht omdat er meer aandelen beschikbaar komen en daardoor de toekomstige winst over meer aandelen verdeeld gaat worden. De winst per aandeel wordt daardoor lager. Deze voorkeursrechten worden claims genoemd.

Met deze claims kunnen de aandeelhouders vaak met korting nieuwe aandelen kopen. Maar deze claims zijn ook op de beurs verhandelbaar. Wanneer een aandeelhouder niet meer in een bedrijf wilt investeren kan hij ervoor kiezen om zijn claim te verkopen. Daardoor krijgt hij toch nog een soort vergoeding voor de dalende winst per aandeel.


Waarom kiest een bedrijf voor een claimemissie?

Een bedrijf kiest voor een claimenemissie om extra vermogen op te halen. Met dit extra vermogen kunnen nieuwe investeringen gedaan worden of wordt de kasstroom verbeterd. Beursgenoteerde bedrijven die geld nodig hebben om te groeien maar geen lening willen afsluiten kiezen vaak voor een claimemissie.