De Consumentenbrief stelt consumenten in staat om een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming te vormen. Een beleggingsbeleid geeft weer hoe er door een partij wordt belegt, waarin belegt wordt en hoe er met de risico's wordt omgegaan. Door de verschillende consumentenbrieven met elkaar te vergelijken kan je als consument een afweging maken of het beleggingsbeleid van een partij wel of niet bij je past.


Hoe is de Consumentenbrief ontstaan?

De financiële brancheorganisaties DSI, DUFAS, NVB, VBA, VV&A en VEOV hebben op 29 januari 2015 gezamenlijk de ‘Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten’ en een bijbehorende ‘Consumentenbrief’ gepubliceerd. Deze handreiking beschrijft wat een goed beleggingsbeleid inhoudt. Daarnaast geeft het concrete handvatten om de kwaliteit van het beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen te toetsen en te verbeteren.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het positief dat de brancheorganisaties gezamenlijk dit initiatief hebben genomen en onderschrijft de Handreiking en het uitbrengen van de Consumentenbrief.


De Consumentenbrief en Semmie

Semmie staat voor helderheid en transparantie. Daarom hebben wij ook de Consumentenbrief ingevuld. Onze antwoorden op de vragen zijn terug te vinden via ons Beleggingsbeleid.