Een correctie is een flinke daling van de beurskoersen (10% tot 30%) in een zeer korte tijd. Een correctie komt in het algemeen voor na een periode van (sterke) stijging.


Een correctie treedt op na een (langdurige) stijging

Een correctie, of beurscorrectie, vindt vaak plaats nadat de koersen over een langere periode (sterk) zijn gestegen. In korte tijd dalen de koersen dan scherp. De aanleiding hiervoor is vaak een zwarte zwaan: een onvoorziene gebeurtenis met grote gevolgen. Bekende correcties die hierdoor hebben plaatsgevonden zijn de internetbubbel, de kredietcrisis en meer recenter de coronacrisis.

Op het moment dat de koersen dalen, vindt er een correctie plaats en dalen de koersen naar een realistische waarde. Want vaak zijn de koersen opgehyped en daardoor opgeblazen.


Het herstel na een correctie

Wat beleggers weten is dat koersen stijgen en koersen dalen. Als ze dalen in zeer korte tijd is het even door de zure appel heen bijten, maar vaak vindt er ook weer een sterk herstel plaats. Dit noemt men een elastisch effect. Als de waardes van bijvoorbeeld aandelen te snel dalen dan worden ze interessant voor koopjesjagers waardoor ze ook weer sneller stijgen. Tot een eerlijk niveau, op basis van de waarde van het bedrijf of merk.