Als je belegt in obligaties krijg je hier een vergoeding voor: de couponrente. De couponrente is de rente die wordt uitbetaald over de looptijd van een obligatie.

De couponrente kan vast staan maar ook variabel zijn. De hoogte is afhankelijk van wie de obligatie uitgeeft en het risico dat je loopt. Over het algemeen kan je er van uit gaan dat hoe hoger het risico is dat je loopt, hoe hoger de vergoeding is die je hier voor krijgt.

In de meeste gevallen wordt de couponrente jaarlijks uitgekeerd. Echter zijn er ook gevallen bekend waarbij de couponrente elk kwartaal of elk half jaar uitgekeerd wordt.