CSRD is een afkorting en staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Dit is een EU-richtlijn die bedrijven vanaf 2024 verplicht om te rapporteren over wat hun impact is op de mens en het milieu.


CSRD-richtlijn naar aanleiding van EU Green Deal

De CSRD is een van de richtlijnen die is voortgevloeid uit de EU Green Deal, een soort routekaart met concrete maatregelen die door de Europese Unie is opgezet om de ambitieuze, maar nodige, doelen op het gebied van klimaatverandering te behalen. De belangrijkste doelstelling van de EU is om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn en niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde.

Het doel van de CSRD-richtlijn is om meer transparantie te bieden in de wereld van duurzaam beleggen, om zo beleggers richting duurzame investeringen te bewegen en zo duurzame groei te bewerkstelligen. Dit doet de CSRD door bedrijven te verplichten om de volgende informatie te publiceren:

  • Welke duurzaamheidsstrategie ze implementeren;
  • Welke doelstellingen daarbij horen;
  • Wat het beleid is en de maatregelen zijn om die doelen te behalen;
  • En hoe de voortgang wordt bewaakt en gerapporteerd.


De duurzaamheidsrapportage moet door de Corporate Sustainability Reporting Directive net zo belangrijk worden als de traditionele financiële informatie in het jaarverslag van bedrijven.


Meer bedrijven worden verplicht om informatie te verstrekken

De verplichting aan bedrijven om duurzaamheidsinformatie te verstrekken is niet nieuw. Voor de CSRD bestond de NFI-richtlijn (de niet-financiële rapportage), die beursgenoteerde bedrijven, organisaties met meer dan 500 medewerkers, banken en financiële instellingen verplichtte om informatie te publiceren op het gebied van duurzaamheid.

De nieuwe CSRD-richtlijn gaat voor veel meer bedrijven gelden. De richtlijn heeft betrekking tot bedrijven op wie twee van de volgende criteria van toepassing zijn:

  • Meer dan 250 medewerkers;
  • Meer dan €20 miljoen aan activa;
  • Een omzet van meer dan €40 miljoen.


Het aantal bedrijven dat hierdoor verplicht wordt om informatie te verschaffen, wordt hiermee uitgebreid van 11.500 naar 50.000 organisaties.


Strengere eisen aan duurzaamheidsrapportage

Met het van kracht gaan van de CSRD worden niet alleen meer bedrijven verplicht over duurzaamheid te rapporteren, de eisen wat betreft de rapportage worden ook strenger. Nu ontbreekt relevante informatie vaak nog, of ontbreekt deze zelfs. De informatie is ook vaak niet voldoende betrouwbaar en niet op een transparante manier tot stand gekomen. Tot slot was het door gebrek aan kaders vaak ook lastig om de informatie te lezen en te vergelijken met andere bedrijven.

Doordat de duurzaamheidsrapportage met de CSRD-richtlijn moet voldoen aan vooraf opgestelde eisen en een externe accountant de rapportage moet beoordelen, kunnen bedrijven niet langer naar eigen inzicht en voorkeur verslag doen van hun plannen en prestaties op het gebied van duurzaamheid.