Cyclische aandelen zijn aandelen van bedrijven die met hun inkomsten en winsten afhankelijk zijn van de economische cyclus. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven in de bouw, auto-industrie en consumptiegoederen die sterk presteren tijdens perioden van economische groei, maar zwakker presteren tijdens economisch tegenvallende perioden. Cyclische aandelen kunnen worden onderverdeeld in vroeg cyclische aandelen en laat cyclische aandelen.


Vroeg cyclische aandelen

Vroeg cyclische aandelen zijn aandelen van bedrijven die een sterk economisch herstel vertonen in de vroege fase van een economische opleving. Bijvoorbeeld bedrijven in de bouw, auto-industrie en vervoer die profiteren van toenemende consumenten- en bedrijfsuitgaven. Deze aandelen worden vaak gezien als de eerste om te stijgen tijdens een economische opleving.


Laat cyclische aandelen

Laat cyclische aandelen zijn aandelen van bedrijven die pas in een later stadium van een economische opleving profiteren. Bijvoorbeeld bedrijven in de financiële- of grondstoffensector die profiteren van verdergaande economische groei en hogere rentetarieven. Deze aandelen kunnen in de late fase van een economische opleving aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar duurzame winsten.


De voordelen van cyclische aandelen

Voor beleggers kunnen cyclische aandelen interessant zijn. Dat komt omdat ze enkele voordelen bieden:

 • Hogere opbrengsten: tijdens perioden van economische groei kunnen cyclische bedrijven aanzienlijk beter presteren dan niet-cyclische bedrijven en dus een hoger rendement opleveren voor beleggers.
 • Spreiding: cyclische aandelen kunnen worden gebruikt om een beleggingsportefeuille te diversifiëren, waardoor beleggers beter beschermd zijn tegen economische tegenvallers.
 • Mogelijkheid tot snelle winsten: door in cyclische aandelen te beleggen, kunnen beleggers snelle winsten maken door gebruik te maken van de vroege groei in de economie. Een positief of snel rendement is echter nooit gegarandeerd.


De nadelen van cyclische aandelen

Het is belangrijk om te realiseren dat cyclische aandelen ook hun nadelen hebben, zoals een hogere volatiliteit en lagere winstgevendheid tijdens economisch tegenvallende perioden.

De nadelen van cyclische aandelen zijn:

 • Hogere volatiliteit: cyclische aandelen kunnen gevoeliger zijn voor economische schommelingen, wat kan leiden tot grotere prijsschommelingen en een hoger risico voor beleggers.
 • Lagere winstgevendheid tijdens economisch tegenvallende perioden: tijdens economisch tegenvallende perioden, kunnen cyclische bedrijven te maken krijgen met een daling van de vraag en daling van de inkomsten, waardoor hun winstgevendheid kan dalen.
 • Uitdagingen bij het voorspellen van de economie: cyclische aandelen zijn sterk afhankelijk van de economie, dus het is uitdagend om te voorspellen wanneer economische groei zal plaatsvinden en hoe sterk deze zal zijn.
 • Langzamere groei: in vergelijking met niet-cyclische aandelen, kunnen cyclische aandelen trager groeien en minder consistent winstgevend zijn.


Houd er rekening mee dat deze nadelen niet van toepassing zijn op alle cyclische aandelen en dat elk bedrijf uniek is. Beleggers moeten altijd zorgvuldig overwegen of cyclische aandelen passen bij hun beleggingsdoelen en hun risicotolerantie.

Als belegger moet je daarom altijd zorgvuldig overwegen of cyclische aandelen passen bij je beleggingsdoelen en je risicotolerantie.


Wat zijn voorbeelden van cyclische aandelen?

Voorbeelden van cyclische aandelen zijn:

 • Bedrijven in de auto-industrie, zoals General Motors of Toyota;
 • Bedrijven in de bouw en vastgoed, zoals Home Depot of Heijmans;
 • Bedrijven in de consumptiegoederen, zoals Coca-Cola of Procter & Gamble;
 • Bedrijven in de grondstoffensector, zoals Shell of ArcelorMittal.


Houd er rekening mee dat dit slechts enkele voorbeelden zijn en dat het uiteindelijke karakter van een bedrijf als cyclisch of niet-cyclisch kan veranderen, afhankelijk van factoren zoals economische omstandigheden en bedrijfsstrategie.