De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of het pensioenfonds in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van het pensioenfonds en de verplichtingen.

  • De bezittingen van het fonds zijn de beleggingsinstrumenten waarin het fonds belegt, bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed.
  • De verplichting van een pensioenfonds is de hoeveelheid die het fonds nu en in de toekomst aan pensioen moet uitbetalen.


Berekenen dekkingsgraad

De dekkingsgraad is te berekenen aan de hand van de volgende formule:


Dekkingsgraad


Het pensioenfonds is in evenwicht bij een dekkingsgraad van 100%. Dan zijn de bezittingen gelijk aan de verplichtingen. Bij een hogere dekkingsgraad, waarbij de bezittingen hoger zijn dan de verplichtingen, is een pensioenfonds gezonder. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat voor iedere euro die het pensioenfonds aan pensioen moet uitbetalen, €1,05 aan bezittingen heeft staan.


Pensioenkorting

De overheid streeft naar een percentage boven de 100%, om er zeker van te zijn dat pensioenfondsen ook daadwerkelijk pensioen kunnen uitbetalen. Als de verplichtingen hoger zijn dan de bezittingen, kunnen pensioen worden gekort, en spreken we van een pensioenkorting. Dat betekent dat het pensioen waar je recht op hebt wordt verlaagd.