Het geld dat je op een rekening op de bank hebt staan, is beschermd voor het geval dat de bank failliet zou gaan. Deze bescherming heet het Depositogarantiestelsel. Banken mogen gebruik maken van het cashgeld dat op rekeningen wordt aangehouden.

Daarom bieden ze je ook spaarrente: omdat ze zelf ook kunnen verdienen door dat geld weer uit te lenen. Mocht een bank failliet gaan, dan kan het dus zijn dat jouw geld weg is. Gelukkig wordt dit dan gecompenseerd door De Nederlandsche Bank (DNB), tot een bedrag van €100.000 per rekeninghouder.


Let op: het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op een beleggingsrekening bij Semmie.