Dividendbelasting is de belasting die bedrijven betalen over de winst (dividend) die ze uitkeren aan hun aandeelhouders. De dividendbelasting voor Nederlandse bedrijven bedraagt 15%. Dit bedrag wordt aan de Belastingdienst betaald door het bedrijf dat het dividend uitkeert. Ontvang je als belegger dividend dan kun je via je aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting de ingehouden dividendbelasting verrekenen. Daardoor is het zo dat je per saldo als ontvanger van het dividend geen dividendbelasting betaald.


De invloed van het vestigingsland op dividendbelasting

De hoogte van de dividendbelasting is afhankelijk van het vestigingsland van de uitkerende instantie.

Een in Nederland gevestigd beleggingsfonds moet bijvoorbeeld 15% dividendbelasting inhouden. In andere landen is dit tarief vaak anders. Zo is de dividendbelasting in de Verenigde Staten bijvoorbeeld 30%, in Ierland 0% maar in Luxemburg, net als in Nederland, 15%.

Maar de uiteindelijk verschuldigde dividendbelasting is mede afhankelijk van het land van vestiging van de ontvanger. Dit komt omdat veel landen onderling belastingverdragen hebben. Met deze belastingverdragen wordt voorkomen dat ontvangers van buitenlands dividend meer dividendbelasting betalen dan dat in hun land van vestiging zou worden ingehouden op binnenlands dividend.

Veel landen hebben namelijk onderlinge belastingverdragen. Daarmee wordt voorkomen dat ontvangers van buitenlands dividend meer dividendbelasting betalen dan in hun land van vestiging zou worden ingehouden op binnenlands dividend. Zo heeft Nederland een belastingverdrag met de Verenigde Staten. Dit verdrag zorgt ervoor dat je niet het Amerikaanse tarief van 30% maar het Nederlandse tarief van 15% moet betalen.


Het afschaffen van dividendbelasting

Lang werd er gepraat over het afschaffen van dividendbelasting, maar in 2022 werd dit onderwerp (voorlopig) geschrapt van de agenda. Het afschaffen van de dividendbelasting was vooral interessant voor buitenlandse aandeelhouders. Zij ontvangen namelijk niet langer slechts '85%' van de winstuitkering maar de volle 100%. Door de dividendbelasting af te schaffen zou Nederland een beter vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven creëren. Omdat dit ten koste zou gaan van inkomsten voor de Staat was hier veel ophef over, met als voorlopig resultaat dat deze niet afschaft wordt.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: