Met duration wordt de rentegevoeligheid van obligaties uitgedrukt. Rente – bijvoorbeeld op spaargeld – heeft een belangrijke invloed op de waarde van een obligatie. Gaat de rente omhoog, dan daalt doorgaans de waarde van obligaties.

De ene obligatie is gevoeliger voor een rente dan de ander. Om te weten hoe gevoelig, gebruiken beleggers de duration. Een duration van 1 betekent dat als de rente 1% stijgt, de waarde van de obligatie 1% daalt.

De duration is een rekensom voor de effectieve looptijd van een obligatie – de resterende looptijd én de rentevergoedingen (coupons) die je nog gaat ontvangen. Een obligatie die nog lang loopt – een hoge duration - is gevoeliger voor een rentestijging.

In het geval van een obligatiefonds (verschillende obligaties in één fonds) is de duration het gewogen gemiddelde van de effectieve looptijden van de obligaties in het fonds.