Duurzaam beleggen is het streven naar een mooi financieel rendement terwijl je ook denkt aan de toekomst. Dit kan zover gaan als jij wilt, want duurzaamheid bestaat immers in vele gradaties. Of je nu let op je gasverbruik of zonnepanelen op je dak zet, beide is een duurzame keuze. Maar de een is wel duurzamer dan de ander en zo is het ook met duurzame beleggingen. Daarom maken we bij Semmie onderscheid tussen ESG beleggen en impactbeleggen.


ESG beleggen

ESG beleggen is beleggen in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De internationale standaard voor deze vorm van duurzaam beleggen is de ESG-score. Deze beoordeelt bedrijven op hun inzet op het gebied van Environment, Social en Governance.

Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met milieu, mens & maatschappij en eerlijk bestuur. Met een milieubeleid om vervuiling tegen te gaan en grondstoffen zo effectief mogelijk te gebruiken. Met eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden. En een bestuursvorm die bijvoorbeeld corruptie en belangenverstrengeling tegengaat.

Doet een bedrijf het op deze drie vlakken beter dan zijn concurrenten, dan telt het als een duurzame investering. De ESG-richtlijnen worden gesteund door onder meer de Verenigde Naties. En door Semmie. Wij nemen duurzaamheid serieus en selecteren dus alleen beleggingen die zich inzetten voor én milieu én mens én goed bestuur.


Impactbeleggen

Impactbeleggen wordt vaak gezien als de groenste vorm van duurzaam beleggen en stelt de positieve impact die je maakt met je inleg boven het positieve rendement dat het kan opleveren. Al blijft het behalen van een mooi rendement natuurlijk nog wel belangrijk.

Impactbeleggen is een manier van duurzaam beleggen die steeds belangrijker wordt. De wereld moet verduurzamen en ook als belegger kan je daar een steentje aan bijdragen. Wie kiest voor impactbeleggen, streeft naar het behalen van een mooi rendement maar wilt vooral dat er een meetbare positieve impact op de wereld gemaakt wordt. En zien wat die impact is.

Impactbeleggen bestaat daardoor uit drie belangrijke componenten:

  • De intentie: een impactbelegger wil beleggen in bedrijven die actief bezig zijn met het maken van een positieve impact op de wereld.
  • Het rendement: er moet natuurlijk ook een mooi rendement behaald worden.
  • De meetbaarheid: de impact die gemaakt wordt moet meetbaar zijn.Duurzaam beleggen en Semmie

Bij Semmie hebben we alleen maar deze duurzame investeringen. Aan de selectie van onze fondsen besteden we veel aandacht. Zo kijken we niet alleen naar de duurzaamheidsscore, maar onderzoeken ook de (duurzaamheids)risico’s en toetsen de prestaties van de fondsen aan duurzame benchmarks. Wil je meer weten over hoe belangrijk duurzaam beleggen voor Semmie is? Neem dan een kijkje op onze speciale pagina.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.