Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis op ESG-gebied, wat staat voor Environment (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur), die mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de waarde van een belegging. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van beleggingen in zeer CO2-intensieve sectoren. Die waarde zou – als gevolg van het risico van klimaatverandering – kunnen gaan dalen, omdat het businessmodel van die bedrijven op de lange termijn niet houdbaar is.


Voorbeeld van een duurzaamheidsrisico:

In 2010 werd oliemaatschappij BP hoofdrolspeler in een milieuramp: na een explosie op een boorplatform stroomde er bijna 3 maanden lang olie de zee in. Dit had enorme gevolgen voor het milieu. Dieren stierven en koraalriffen werden bedreigd. Ook kon er niet meer gevist worden in het getroffen gebied.

De milieuramp had zijn uitwerking op de reputatie en daarmee de waarde van het aandeel van het beursgenoteerde bedrijf. Zo zag BP maar liefst €90 miljard aan beurswaarde verdampen als gevolg van het verantwoordelijk zijn voor de ramp.

Wil je meer weten over duurzaamheidsrisico's en waarom het (volgens de Europese Unie) zo belangrijk is om informatie over duurzaamheidsrisico's te verschaffen? Lees dan het uitgebreide artikel in ons Magazine over het belang van het in kaart brengen van duurzaamheidsrisico's.