DWS is de merknaam van de vermogensbeheerdivisie van de Deutsche Bank Group. Met ongeveer €750 miljard aan beheerd vermogen behoort DWS tot de toonaangevende beleggingsinstellingen in de wereld. De ETF’s die DWS onder beheer heeft zijn gegroepeerd onder de merknaam Xtrackers.


Semmie en DWS

Semmie heeft één fonds van DWS in haar beleggingsportefeuilles: Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF.


DWS en duurzaamheid

DWS was een van de eerste ondertekenaars van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI) in 2008. Inmiddels hebben ruim 3800 bedrijven hun handtekening gezet. De Principles for Responsible Investment (PRI), is een gedragscode en bestaat uit een internationaal netwerk van fondshuizen die samenwerken om de 6 principes voor duurzaam beleggen in de praktijk te brengen. De 6 principes zijn:

  • We integreren ESG-vraagstukken in onze beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen
  • Als actieve aandeelhouders integreren we ESG-aspecten in ons beleid en onze praktijken
  • We verlangen van de entiteiten waarin we beleggen passende openheid over ESG-vraagstukken
  • We bevorderen de acceptatie en invoering van de principes in de beleggingsbranche
  • We werken samen om de effectiviteit van de invoering van de principes vergroten
  • We rapporteren over onze activiteiten en vorderingen met de invoering van de principes


Daarnaast belegt DWS in bedrijven die een meetbare bijdrage leveren aan minimaal één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. "De Duurzame Ontwikkelingsdoelen geven ons een duidelijk framework van bedrijven die actief bijdragen aan het terugdringen van armoede, ongelijkheid, klimaat en aantasting van het milieu", aldus Paul Buchwitz, Fonds Manager bij DWS. "Natuurlijk omvat onze aanpak de naleving van ESG-normen, maar het gaat verder dan dat. Voordat we investeren, willen we precies weten wat een bedrijf doet en of het daadwerkelijk omzet genereert in overeenstemming met ten minste één van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN".

DWS heeft daarnaast een speciale lijn met duurzame Xtrackers ETF’s in de markt gezet. Voor die ETF’s maakt Xtrackers gebruik van de ESG-filters van MSCI Research, 's werelds grootste aanbieder van duurzaamheidsanalyses en ratings op het gebied van ESG. MSCI stelt op grond van verschillende regionale indices en aan de hand van een aantal filters speciale ESG-indices op die door de Xtrackers ESG ETF's op de voet worden gevolgd.