Effectief rendement is het verwachte totale rendement als een obligatie tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Daarbij worden alle couponbetalingen tegen dezelfde rente herbelegd. Effectief rendement wordt ook wel yield-to-maturity genoemd.

Als men een obligatie koopt, die al een paar jaar eerder is uitgeven, is de kans groot dat deze niet meer op 100% van de nominale waarde kan worden gekocht. Als belegger is het daarom belangrijk om niet alleen te kijken naar de hoogte van de couponrente, maar vooral ook naar het effectief rendement. Want als het effectief rendement van een 5-jaars obligatie 2% is betekent dit dat het nu aankopen van die obligatie zal leiden tot een (effectief) rendement van 2% per jaar als de obligatie tot het einde van de looptijd wordt vastgehouden.


Hoe bereken je het effectief rendement?

Het effectief rendement is niet simpel en snel te berekenen. Toch is er een vuistregel voor om het effectief rendement te benaderen:

Effectief rendement = couponrendement + koersresultaat per jaar.