De eindloonregeling is een pensioenvorm waarbij je uiteindelijke pensioeninkomen afhankelijk is van het salaris dat je verdient op de pensioendatum (of op moment van uitdiensttreding). Dit houdt in dat bij salarisverhogingen deze verhogingen met terugwerkende kracht op de pensioentoezegging doorberekend worden in je pensioen. Deze regeling zorgt ervoor dat je aan het einde van je loopbaan 70% van je laatst verdiende salaris krijgt.


Voordelen van de eindloonregeling

Bij de eindloonregeling vindt er een optimale pensioenopbouw plaats als je loont blijft stijgen. Een eventueel pensioengat dat ontstaat komt voor de rekening van de werkgever. Die moet het bedrag met terugwerkende kracht aanvullen.

Naast de eindloonregeling bestaat er ook een middelloonregeling: een pensioenregeling voor werknemers waarbij het uiteindelijke pensioen afhangt van twee factoren: het aantal jaren dat de werknemer in loondienst was en het salarisverloop in deze periode.


Nadelen van de eindloonregeling

Wanneer je aan het einde van je carriere minder gaat verdienen, bijvoorbeeld doordat je een minder zware functie hebt, of minder gaat werken, kan dat negatieve consequenties hebben voor je pensioeninkomen. Daarnaast is in de laatste decennia gebleken dat bij slechte economische omstandigheden en negatieve beleggingsrendementen eindloonregelingen onbetaalbaar blijken te zijn voor werkgevers.