ESG beleggen is een vorm van duurzaam beleggen waarbij je enkel belegt in bedrijven die in hun bedrijfsvoering rekening houden met wat het beste is voor het milieu, de mens en de maatschappij.


Waar staat ESG voor?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Dit zijn de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van beleggingen. Dit zijn de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van beleggingen.

Bij het bepalen van de ESG-score van een bedrijf, wordt bijvoorbeeld gekeken hoe vervuilend het bedrijf is voor het klimaat, of het goede werkomstandigheden heeft gecreëerd voor de werknemers en of er sprake is van corruptie in de organisatie. In het wiki-begrip ESG lees je meer over het ontstaan en de evolutie van dit concept.Wat is de ESG-score?

We noemden de term net even: ESG-score. Maar wat houdt dit precies in? En wie bepaalt deze score? De ESG-score meet de eisen die gesteld worden op het gebied van milieu, mens en maatschappij en behoorlijk bestuur. Dit wordt gedaan door verschillende partijen aan de hand van verschillende methoden.

Bij Semmie meten we hoe duurzaam de fondsen zijn waar we in beleggen aan de hand van de MSCI ESG Fund rating. Deze rating loopt van CCC tot AAA, waarbij AAA het meest duurzaam is. In de afbeelding hieronder vind je meer informatie over deze rating:


Hoe een ESG-score bepaald wordt


Verantwoord beleggen

ESG beleggen is een vorm van duurzaam beleggen. Hoewel er bij duurzaamheid vaak alleen aan het klimaat wordt gedacht, heeft ESG beleggen meer dan alleen oog voor het klimaat. Het is breder dan dat. Een term die de lading beter dekt is waarschijnlijk verantwoord beleggen. Een bedrijf dat in jouw ogen niet het beste voor heeft met de planeet, kan vanwege hoge scores op Social of Governance namelijk nog steeds worden aangemerkt als een duurzame belegging.

Wil je beleggen in bedrijven die een meetbare positieve impact op de wereld maken? Dan kan je het beste kiezen voor impactbeleggen. Dit wordt ook wel als de groenste vorm van duurzaam beleggen gezien.


Filosofie van ESG beleggen

Wanneer je ervoor kiest om te beleggen in bedrijven of fondsen met een hoge ESG-score, vind je dat een goed rendement niet ten koste hoeft te gaan van alles. Dit betekent echter niet dat ESG beleggen slecht voor je rendement hoeft te zijn. Sterker nog, het is juist de filosofie van het ESG concept dat bedrijven pas een goed en duurzaam rendement kunnen behalen als ze waarde creëren.

Dit kan waarde zijn voor stakeholders zoals de werknemers, de klanten en leveranciers. Maar dit kan ook waardecreatie voor het milieu en de maatschappij zijn. Zolang er maar niet alleen aan de eigenaren van het bedrijf wordt gedacht.


Het rendement van ESG beleggen

ESG beleggen kan juist goed uitpakken voor je rendement, omdat je niet te maken krijgt met duurzaamheidsrisico’s. Dit is een gebeurtenis op één van de 3 gebieden van ESG die mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van een belegging.

Omdat we een transitie maken naar een groenere wereld, is het businessmodel van vervuilende bedrijven op de lange termijn niet houdbaar. Een belegging in een CO2-intensieve sector zal door deze transitie op de lange termijn dus zomaar minder waard kunnen worden.


Wat is een ESG fonds?

Als belegger heb je de optie rechtstreeks in bepaalde bedrijven, zoals bijvoorbeeld Tesla, te beleggen. Je koopt dan een aandeel van een bedrijf. Hierbij heb je volledige controle over waar je in belegt en kan je eventueel zelf oordelen of je een bedrijf duurzaam genoeg vindt of niet.

Het nadeel van beleggen in aandelen, is dat je niet op een paard wil wedden. Als het minder goed gaat met Tesla, worden je beleggingen namelijk minder waard. Liever wil je jouw risico’s spreiden en op meerdere paarden wedden. Als het wat minder goed gaat met de koers van één bedrijf, kunnen de anderen dit namelijk opvangen. Een fonds, ook wel een ETF, is dan een uitkomst. Hiermee beleg je meteen in honderden of wel duizenden bedrijven.

Bij een ESG fonds beleg je in honderden of wel duizenden duurzame bedrijven die goed scoren op de verschillende ESG criteria. Aan de hand van de ESG-score kan je als belegger zien hoe goed een ESG fonds het doet op deze 3 vlakken.


ESG beleggen bij Semmie

Met Semmies zorgvuldig samengestelde ESG portefeuille beleg je 6 verschillende ESG fondsen en ruim 4.500 bedrijven die goed scoren op de ESG criteria. Bij het samenstellen hebben we ons daarnaast gefocust op lage fondskosten en wereldwijde spreiding.

Meer weten over de performance, de kosten of de fondsen? Hier vind je meer informatie over de ESG portefeuille.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp:

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.