ESG staat voor Environment (het milieu), Social (de mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur). Het zijn de drie belangrijkste criteria als het gaat om het meten van duurzaamheid en vormt hierdoor de basis van duurzaam en verantwoord beleggen.


ESG betekenis

ESG is een afkorting die de drie belangrijkste factoren van duurzaamheid samenvat: milieu, mens & maatschappij en behoorlijk bestuur. Deze afkorting staat in de beleggingswereld synoniem voor duurzaamheid, omdat de drie factoren als criteria worden gebruikt bij het meten van de duurzaamheid van organisaties.

Kort gezegd houdt het in dat factoren als koolstofuitstoot, werkomstandigheden van medewerkers en de mate van corruptie in een organisatie worden meegewogen als particuliere beleggers of fondsbeheerders selecteren waarin ze willen beleggen.


Het ontstaan van de ESG criteria

Beleggers die vinden dat een goed rendement niet ten koste van alles hoeft te gaan, willen hun geld niet investeren in bedrijven die niet duurzaam zijn. Maar hoe weet je als belegger of een bedrijf daadwerkelijk duurzaam is? Dat is waarom ESG criteria zijn ontstaan; als hulpmiddel om duurzaamheid bij een organisatie te meten en zo verantwoord te kunnen beleggen.

De ESG criteria zijn afgeleid van het concept ‘People, Planet & Profit’ dat in de jaren 90 werd geïntroduceerd. Dit concept, dat ook wel tripple bottom line denken genoemd wordt, stelt dat bedrijven zich niet alleen op de derde P (winst) moeten richten. De andere twee P’s zijn net zo belangrijk voor een bedrijf om duurzaam te zijn. Daarmee wordt dus niet alleen de impact op het milieu bedoeld, maar ook de toekomstbestendigheid van een organisatie.

De drie P’s evolueerde in de beleggingswereld tot het concept ESG. Dit is gebaseerd op het simpele idee dat bedrijven pas een goed en duurzaam rendement kunnen leveren als ze waarde creëren. Dit kan waarde zijn voor stakeholders zoals de werknemers, de klanten en leveranciers. Maar dit kan ook waardecreatie voor het milieu en de maatschappij zijn. Zolang er maar niet alleen aan de eigenaren van het bedrijf wordt gedacht.


ESG criteria gebruiken om verantwoord te beleggen

Van duurzame bedrijven wordt verwacht dat ze een milieubeleid voeren om vervuiling tegen te gaan en grondstoffen zo effectief mogelijk te gebruiken. Maar ook dat ze zorgen voor eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden. En een bestuursvorm die bijvoorbeeld corruptie en belangenverstrengeling tegengaat. Doet een bedrijf het op deze drie vlakken beter dan zijn concurrenten, dan scoort het hoog op de drie verschillende ESG criteria en telt het als een duurzame belegging.

Als duurzame belegger investeer je logischerwijs niet in sterk vervuilende bedrijven die veel CO2 uitstoten. Deze zijn slecht voor het klimaat. Je belegt ook niet in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid, of in de wapenindustrie, of de tabaksindustrie en ook niet in instellingen met een onduidelijke en niet transparante aansturing van het bestuur. Deze bedrijven scoren slecht op de ESG criteria en tellen dus niet als een duurzame belegging.


Wat is de ESG-score en hoe wordt deze bepaald?

De ESG-score is een maatstaf voor de mate waarin een bedrijf duurzaam en verantwoord onderneemt. Krijgt een bedrijf een hoge ESG-score, dan wordt het als een duurzame belegging gezien. Maar wie bepaalt deze score? En hoe wordt de score berekend? Er zijn verschillende partijen en instituten die een ESG-score bepalen voor bedrijven en beleggingsfondsen. Eén van die partijen is MSCI die aan de hand van hun eigen opgestelde MSCI ESG Fund rating fondsen beoordeelt op de ESG criteria.


MSCI ESG Fund rating uitgelegd


Maar MSCI is niet de enige partij. Ook Sustainalytics, S&P Global en Refinitiv bepalen via hun eigen methodiek ESG-scores. Wil je meer weten over de manier waarop ESG-scores bepaald worden? Lees dan het uitgebreide artikel dat we schreven over ESG beleggen.


Voorbeelden per ESG-criteria:

Bedrijven kunnen op verschillende punten een bijdrage leveren aan een goede ESG-score. Voorbeelden hiervan zijn elektrische verspilling tegengaan (Environment), de eigen werknemers betrokken houden (Social) en een goede bedrijfsethiek hebben (Governance). Een uitgebreider overzicht vind je hieronder:


Environment (Milieu)

Social (Mens & Maatschappij)

Governance (Behoorlijk bestuur)

Afvalbeheer

Arbeidsvoorwaarden

Belastingtransparantie

Elektrische verspilling

Betrokkenheid werknemers

Bedrijfsethiek

Klimaatverandering

Menselijke ontwikkeling

Beloning bestuurders

Koolstofuitstoot

Privacy en databeveiliging

Corruptie

Luchtvervuiling

Tevredenheid klanten

Klokkenluidersregeling

Watervervuiling

Veiligheid en kwaliteit

Samenstelling Raad van BestuurOok interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: