De internationale standaard voor duurzaam beleggen is een goede ESG-score. Hierbij worden bedrijven beoordeeld op hun inzet voor Environment (het milieu), Social (de mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur).

Van bedrijven wordt verwacht dat ze een milieubeleid voeren om vervuiling tegen te gaan en grondstoffen zo effectief mogelijk te gebruiken. Maar ook dat ze zorgen voor eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden. En een bestuursvorm die bijvoorbeeld corruptie en belangenverstrengeling tegengaat. Doet een bedrijf het op deze drie vlakken beter dan zijn concurrenten, dan telt het als een duurzame belegging.

Als duurzame belegger investeer je logischerwijs niet in sterk vervuilende bedrijven die veel CO2 uitstoten. Deze zijn slecht voor het klimaat. Je belegt ook niet in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid, of in de wapenindustrie, of de tabaksindustrie en ook niet in instellingen met een onduidelijke en niet transparante aansturing van het bestuur.


Voorbeelden per ESG-criteria:

Bedrijven kunnen op verschillende punten een bijdrage leveren aan een goede ESG-score. Voorbeelden hiervan zijn elektrische verspilling tegengaan (Environment), de eigen werknemers betrokken houden (Social) en een goede bedrijfsethiek hebben (Governance). Een uitgebreider overzicht vind je hieronder:


Environment (Milieu)

Social (Mens & Maatschappij)

Governance (Behoorlijk bestuur)

Afvalbeheer

Arbeidsvoorwaarden

Belastingtransparantie

Elektrische verspilling

Betrokkenheid werknemers

Bedrijfsethiek

Klimaatverandering

Menselijke ontwikkeling

Beloning bestuurders

Koolstofuitstoot

Privacy en databeveiliging

Corruptie

Luchtvervuiling

Tevredenheid klanten

Klokkenluidersregeling

Watervervuiling

Veiligheid en kwaliteit

Samenstelling Raad van Bestuur

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Start nu met Semmie

Meer dan 15.000 beleggers gingen je voor. Open online je beleggingsrekening en start al vanaf €500 met duurzaam beleggen. Zet jij een automatische incasso aan? Dan zijn de eerste 3 maanden gratis. Een Semmie rekening is altijd kosteloos opzegbaar.

Open een rekening Download brochure
Start met beleggen bij Semmie