Je bent financieel onafhankelijk als je niet meer hoeft te werken om je levensstijl te kunnen betalen. Je jaarlijkse passieve inkomen is groter dan de kosten die je kwijt bent aan levensonderhoud. Dit betekent niet dat je daadwerkelijk moet stoppen met werken, je houdt namelijk zelf de regie in handen. Financiële onafhankelijkheid gaat namelijk ook over je leven inrichten zoals jij dat wilt.


Financiële onafhankelijkheid als onderdeel van FIRE

Financial Independence Retire Early (FIRE) is een groeiende beweging van mensen die een set van principes toepassen (de FIRE-principes) met als doel om niet pas op je 67ste met pensioen te hoeven gaan. Wanneer dan wel? Dat hangt af van in hoeverre je de principes volgt.

Hoewel het niet voor iedereen geldt is een belangrijke mijlpaal voor de beweging het moment dat je daadwerkelijk financieel onafhankelijk (FI) wordt. Dit is dus het moment waarop het geld dat je met je investeringen verdient, je uitgaven dekken.

Wanneer dit keerpunt is bereikt, is het aan jou om te kiezen of je nog wilt werken of al eerder met pensioen gaat (RE). Jij bepaalt vanaf dat moment hoe je je tijd en leven door gaat brengen.


Beleggen voor financiële onafhankelijkheid

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, en er zijn ook meerdere manieren om te zorgen voor je eigen financiële onafhankelijkheid. Maar een van de meest gevolgde strategieën om financieel onafhankelijk te worden is om te beleggen. Tegen lage kosten én voor de lange termijn wordt er gestreefd naar een stabiel inkomen.