De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is een regeling waarbij je als ondernemer of zzp'er een deel van je winst opzij kan zetten voor je pensioen (je oudedag). Het geld wordt binnen je onderneming gereserveerd en daardoor hoef je er geen belasting over te betalen. Er is dan wel de voorwaarde dat je het geld in je onderneming houdt. Op deze manier verlaag je je belastingdruk maar bouw je ook mee aan je pensioen.

De Fiscale Oudedagsreserve komt vrij zodra je stopt met je onderneming door dat je bijvoorbeeld met pensioen gaat. Je kunt de Fiscale Oudedagsreserve ook tussentijds omzetten naar lijfrente mocht je dat wensen.


Waarom is de oudedagsreserve belangrijk?

Als zzp'er ben je gelimiteerd in de manieren waarop je pensioen op kunt bouwen. Omdat je niet in loondienst bent heb je bijvoorbeeld geen recht op een werkgeverspensioen. Om naast je AOW aan een mooi pensioen te komen moet je zelf actie ondernemen. Door gebruik te maken van de Fiscale Oudedagsreserve kun je fiscaal aantrekkelijk pensioen opbouwen. Ook blijft het geld binnen je onderneming.


Welke voorwaarden kent de Fiscale Oudedagsreserve?

Om van de voordelen van de Fiscale Oudedagsreserve gebruik te maken moet je aan enkele voorwaarden voldoen. We hebben ze voor je op een rij gezet:

  • Je bent een IB-ondernemer. De regel is ingevoerd voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen. Ben jij zzp'er dan kan je gebruik maken van de regeling. Eigen van BV's kunnen hier geen gebruik van maken.
  • Je moet in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming besteden
  • Het totaal door jou opgebouwde bedrag mag niet hoger zijn dan het vermogen van je onderneming
  • Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Wil je van de FOR gebruikmaken dan mag je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.


Hoe werkt de Fiscale Oudedagsreserve?

Het eerste wat je doet is onderzoeken hoeveel geld je voor de regeling mag reserveren. In 2021 staat het percentage om 9,44% van je winst uit ondermening. Let er wel op dat een hoger of lager percentage reserveren niet is toegestaan.

Als je weet hoeveel geld je mag reserveren, dan reserveer je dat bedrag dan ook in je boekhouding. Daardoor wordt het bedrag vrijgesteld van inkomstenbelasting. Die belasting betaal je wanneer het bedrag vrijkomt.


Fiscale Oudedagsreserve omzetten in lijfrente

Het is mogelijk om de Fiscale Oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente. De reservering neemt dan af met het bedrag dat wordt gestort op de lijfrenterekening. Dat bedrag wordt dan weer bij je winst geteld. Daar staat tegenover dat er sprake is van een even grote premieaftrek op je inkomsten uit werk en woning. Daardoor betaal je per saldo dus geen hoger belastingbedrag.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.