Een fondsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en dus de prestaties van één of meerdere beleggingsfondsen. De fondsmanager beslist bijvoorbeeld in welke aandelen of obligaties het fonds belegt. Daarbij houdt hij rekening met hoe goed bedrijven presteren en hoe de toekomst van die bedrijven eruit ziet.


Wat doet een fondsbeheerder?

Fondsbeheerders beheren hun fondsen actief en hebben vaak als doel om de benchmark te verslaan. Voor het beheren van het fonds brengt de fondsbeheerder fondskosten of beheerloon in rekening. Deze kosten zijn een percentage van het totaal beheerde vermogen. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor de aankoop van aandelen, de zogenoemde aankoopkosten.