Fondskosten zijn de kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheren van een beleggingsfonds. Deze bestaan uit de fondsbeheerkosten (lopende kosten) en de transactiekosten.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.