Fondskosten zijn de kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheren van een beleggingsfonds. Deze bestaan uit de fondsbeheerkosten (lopende kosten) en de transactiekosten.