Een herbeleggingsindex is een type index waarbij inkomsten uit in die index opgenomen effecten worden 'meegeteld' in de koers. Zo wordt bij de berekening van een aandelenindex ervan uitgegaan dat het dividend weer in de aandelen zelf wordt herbelegd. Zodoende hebben dividenduitkeringen geen negatieve invloed op de koers.


Voorbeelden van herbeleggingsindices

Herbeleggingsindices zijn er net zoals beleggingsproducten in verschillende soorten. Zo bestaan er herbeleggingsindices voor zowel aandelen en obligaties. De meest bekende Nederlandse herbeleggingsindex is de AEX GR. Ander voorbeelden van herbeleggingsindices zijn de Amerikaanse S&P 500 en is de Duitse DAX.


Het tegenovergestelde van een herbeleggingsindex, de koersindex

Naast herbeleggingsindices zijn er ook koersindices, deze komen ook vaker voor. Een koersindex is een type index welke alleen rekening houdt met koersbewegingen (winst of verlies) van de effecten waaruit de index bestaat. De uitkering van dividenden, rente, en andere uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Als een aandeel ex-dividend gaat (dividend uitkeert) zal de index mee dalen alsof het om een een gewone koersdaling gaat. Een van de meeste bekende koersindices is onze Nederlandse AEX.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: