Impactbeleggen is een vorm van duurzaam beleggen en stelt de positieve impact die je maakt met je inleg boven het positieve rendement dat het kan opleveren. Al blijft het behalen van een mooi rendement natuurlijk nog wel belangrijk.

Impactbeleggen krijgt meer en meer aandacht. De wereld moet verduurzamen en ook als belegger kan je daar een steentje aan bijdragen. We leggen graag aan je uit hoe impactbeleggen werkt en welke bedrijven en fondsen je terugvindt in een impact portefeuille.


Impactbeleggen draait om het behalen van meetbare resultaten

Wie kiest voor impactbeleggen, streeft naar het behalen van een mooi rendement maar wilt vooral dat er een meetbare positieve impact op de wereld gemaakt wordt. En zien wat die impact is.

Impactbeleggen bestaat daardoor uit drie belangrijke componenten:

  • De intentie: een impactbelegger wil beleggen in bedrijven die actief bezig zijn met het maken van een positieve impact op de wereld.
  • Het rendement: er moet natuurlijk ook een mooi rendement behaald worden.
  • De meetbaarheid: de impact die gemaakt wordt moet meetbaar zijn.


Voorbeelden van impactbeleggen

Met impactbeleggen streef je vooral naar het maken van een positieve impact met je inleg. De positieve impact kan op verschillende manieren gemaakt worden. Maar over het algemeen beleg je bij impactbeleggen in bedrijven die zich actief committeren aan de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen. Die doelen zijn:

  • De stijging van de wereldwijde temperatuur (vergeleken met de temperatuur van voor de industriële revolutie) moet beperkt worden tot maximaal 2°C in 2050, met inspanningen om die stijging verder te beperken tot 1,5°C;
  • Zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen.


Het klimaatakkoord van Parijs heeft dus vooral als doel om de opwarming van de aarde te beteugelen. Bedrijven kunnen hier op verschillende manieren een bijdrage aan leveren:

  • Allereerst kunnen ze hun CO2-uitstoot (drastisch) verminderen of zelfs CO2-neutraal worden.
  • Daarnaast kunnen ze als bedrijf met duurzame oplossingen komen die een directe bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Denk hierbij aan bedrijven die windmolens fabriceren, afvalwater omzetten tot schoon drinkwater of producenten die afval op een duurzame manier verwerken.


Bedrijven die zich committeren aan één (of beide) van bovenstaande punten worden gezien als waardevolle beleggingen voor een impact portefeuille. Impactbeleggen doe je daarom dan ook in een breed scala aan bedrijven. Zo kan windmolenproducent Vestas onderdeel uitmaken van een impact portefeuille, maar ook techbedrijf Apple omdat het heeft toegezegd om in 2030 CO2-neutraal te zijn.


Beleggingen groener voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn: impactwashing

Het kan zijn dat er bij impactbeleggen aannames worden gedaan die overdreven zijn of helemaal niet waar zijn. Er is dan sprake van impactwashing. Impactwashing is een term voor fondsbeheerders en andere financiële partijen die de positieve impact op het milieu of de samenleving van hun product overdrijven of zelfs helemaal verzinnen. Dit kan expres gedaan zijn, om bewuste beleggers te misleiden. Maar impactwashing komt ook niet intentioneel voor: als de fondsen de impact niet op de juiste manier meten.


De voordelen van impactbeleggen

Impactbeleggen wordt steeds populairder. Dat komt omdat impactbeleggen unieke voordelen heeft. Als individuele belegger kies je voor deze vorm van beleggen omdat je dan weet dat je met je inleg een positieve invloed maakt op mens en klimaat en dat die impact gemeten kan worden.

Als je ervoor kiest om te beleggen in bedrijven die zeggen dat ze actief bijdragen aan een betere wereld, is het belangrijk dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, en dat het gecontroleerd kan worden. Impactbeleggen heeft verschillende manieren om die bijdrage te meten. Zo kunnen de prestaties gemeten worden aan de hand van klimaatbenchmarks die zijn opgesteld door de Europese Unie, of kan er gebruik gemaakt worden van de Sustainable Development Goals.


Meer weten over impactbeleggen?

In ons Magazine hebben we een uitgebreid artikel geschreven waarin we dieper ingaan op wat impactbeleggen is en hoe de impact die wordt gemaakt gemeten kan worden.
Lees ook: Wat is impactbeleggen?


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: