Impactwashing is een term voor fondsbeheerders en andere financiële partijen die de positieve impact op het milieu of de samenleving van hun product overdrijven of zelfs helemaal verzinnen.

Dit kan expres gedaan zijn, om bewuste beleggers te misleiden. Maar impactwashing komt ook niet intentioneel voor: als de fondsen de impact niet op de juiste manier meten.


Verschil tussen impactwashing en greenwashing

Hoewel impactwashing een relatief nieuw fenomeen is, is greenwashing dat waarschijnlijk niet. We spreken van greenwashing als een bedrijf of organisatie minder groen is dan het naar de buitenwereld uitspreekt. Bedrijven die aan greenwashing doen, steken meer tijd en geld aan het promoten van zichzelf als milieuvriendelijk, dan aan het minimaliseren van hun impact op het milieu.

Greenwashing en impactwashing zijn dan ook gerelateerde termen. Impactwashing is echter specifiek van toepassing op de financiële wereld. Het draait hierbij bijvoorbeeld niet om een Shell, die claimt ‘één van de grootste aanjagers van de energietransitie’ te zijn, maar om een financiële instelling die claimt dat je met jouw belegde geld een positieve impact maakt op de wereld - terwijl dit eigenlijk niet zo is.

Die nadruk op impact is meteen nog een nuance die je kan maken tussen greenwashing en impactwashing. Greenwashing komt namelijk ook voor in de financiële wereld. Financiële partijen opperen dan duurzaam te beleggen, of duurzaam beleggen mogelijk te maken. Bij impactwashing overdrijven financiële partijen de positieve impact die de beleggingen hebben op de wereld.


Voorbeelden van impactwashing

Inmiddels worden consumenten steeds beter in het herkennen van greenwashing, maar bij impactwashing is dat nog lastig. Een voorbeeld van impactwashing is dat sommige financiële instellingen geen onderscheid maken tussen ESG- en impactbeleggen

Hoewel ESG beleggingen wel duurzaam zijn, hebben ze vaak geen directe positieve impact op het milieu. Bedrijven die goed scoren op de ESG-score hebben bijvoorbeeld een duurzame productieketen en minimaliseren hun CO2-uitstoot. Bij impactbeleggen ga je echter nog een stapje verder en beleg je in bedrijven die er bijvoorbeeld naar streven om helemaal klimaatneutraal te worden.


Regulatie op het gebied van greenwashing en impactwashing

Sinds 10 maart is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht gegaan. De SFDR is een Europese richtlijn en heeft als doel om meer transparantie te bieden over hoe financiële partijen duurzaamheidsrisico’s en -kansen opnemen in hun beleggingsbeslissingen. De SDFR verwacht van financiële partijen dat ze via hun website communiceren over hoe duurzaam hun beleggingen zijn. Zo kan je bij Semmie bijvoorbeeld onze duurzaamheidsverklaring inzien.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: