Integratie is een strategie om te kijken of een belegging duurzaam is. Bij strategieën zoals uitsluiting, best-in-class en themabeleggen worden bedrijven eerst duurzaam gescreend voordat er een financiële analyse plaatsvindt. Bij integratie zijn dit geen aparte stappen maar is de duurzaamheidsanalyse geïntegreerd in de gehele beleggingsanalyse van het bedrijf. Een bedrijf wordt dan bijvoorbeeld beoordeeld op de concurrentiepositie, de strategie, de financiële positie maar ook op duurzaamheid. Duurzaamheid wordt dan niet meer als aparte maatstaf gezien maar telt mee in de eindscore van de beoordeling. De uiteindelijke score van de analyse bepaalt of het bedrijf een goede belegging is of niet.

Overigens is het steeds vaker zo dat ook beleggers die niet veel met duurzaamheid hebben, wel duurzaamheidsindicatoren meenemen in hun (financiële)analyse. De reden hiervoor is dat het meenemen van duurzaamheid in de beoordeling van bedrijven een positieve bijdrage levert aan de risicoanalyse en uiteindelijk aan het verwachte rendement.