IPO staat voor Initial Public Offering. Dit is het moment dat een bedrijf naar de beurs gaat. In Nederland noemen we dit een beursgang.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.