ISIN staat voor International Security IdentificatioN. Dit is een internationale standaard voor de identificatie van effecten. Daardoor krijgt ieder aandeel, iedere obligatie en ieder beleggingsfonds een unieke ISIN-code toegewezen. Ter illustratie: de ISIN-code van ING is NL0011821202 en die van Microsoft is US5949181045.


Hoe wordt een ISIN-code opgebouwd?

De ISIN-code is altijd op eenzelfde manier opgebouwd. De code bestaat uit 2 letters en 10 cijfers. Een ISIN-code bestaat uit 3 delen: de landcode, de NSIN, en het controlecijfer.

Land van herkomst
Je kan aan de ISIN zien wat het land van herkomst is door te kijken naar de eerste 2 letters. Het aandeel ING begint bijvoorbeeld met de landcode NL.

NSIN
Wat volgt zijn 9 cijfers, dit noemen we de NSIN. Dit staat voor National Securities Identification Number. Dit zijn de cijfers om het effect te identificeren.

Controle cijfer
Het controlecijfer werkt als extra check. Het controlecijfer wordt via de zogenaamde 'Modulus 10 Double-Add-Double' methode berekend uit de ISIN-code zonder het controlecijfer.


Voorbeelden van ISIN-nummers

Een ISIN-identificatiecode van het aandeel van een fictief Nederlands bedrijf kan er als volgt uitzien:

NL-000133725-0 (streepjes toegevoegd voor duidelijkheid)

De landcode, "NL", wordt aan het begin geplaatst, gevolgd door het negencijferige NSIN-nummer voor de specifieke beveiliging, waarbij het laatste cijfer als controlecijfer fungeert. Aan de andere kant kan het aandeel van een fictief Japans bedrijf een ISIN-identificatie hebben die er als volgt uitziet:

JP-000K0VF05-4 (streepjes toegevoegd voor duidelijkheid)

De middelste negen cijfers van ISIN-nummers zijn door de computer gegenereerd in een complexe algoritmische formule. Dit nummeringsproces is van cruciaal belang bij de bescherming tegen namaak, fraude en vervalsing.