De jaarruimte is het bedrag dat je van de overheid mag gebruiken om op een belastingvriendelijke manier extra pensioen op te bouwen. Dit bedrag wordt gebaseerd op je inkomen.

De overheid stelt namelijk een bedrag vast dat je jaarlijks belastingvrij kunt inleggen voor je pensioen. Wie investeert in z’n pensioen, wordt dus eigenlijk beloond met een belastingvoordeel. Het betekent wel dat je niet onbeperkt pensioen kunt opbouwen.


Wanneer heb je jaarruimte?

Sommige Nederlanders bouwen pensioen op via een pensioenregeling bij hun werkgever, maar niet alle werkgevers bieden dit aan. En als zzp’er of ondernemer moet je natuurlijk sowieso je pensioen zelf regelen.

Zelfs als je wel pensioen opbouwt via je werkgever, wordt vaak niet het maximale bedrag bereikt dat je belastingvrij mag inleggen. Wanneer dit het geval is, is er sprake van een 'ruimte' tussen wat je inlegt en wat je maximaal per jaar kunt inleggen. Deze ruimte noemen we de jaarruimte.


Waarom is het belangrijk om je jaarruimte te berekenen?

Als je in Nederland woont en werkt, heb je recht op AOW, een oudedagsvoorziening vanuit de overheid. Maar dit is niet genoeg om later comfortabel van rond te komen.

De jaarruimte is het bedrag (een deel van je inkomen) wat je volgens de overheid nu opzij zou moeten zetten, om straks comfortabel te kunnen leven. Wanneer je geen pensioen opbouwt bij je werkgever, of als dit volgens de overheid niet toereikend zal zijn op je oude dag, mag je daarom met een belastingvoordeel extra pensioen opbouwen.


Jaarruimte berekenen

Het berekenen van je persoonlijke jaarruimte is een ingewikkelde taak als je het zelf moet doen. Gelukkig heeft Semmie een speciale tool in het leven geroepen die je op weg helpt. Houd daarbij wel de volgende gegevens bij de hand:

  • Je online aangifte (of papieren formulier) van het vorige jaar en
  • De opgaaf (factor A) van je pensioenaangroei in het vorige jaar die je van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hebt gekregen. Je factor A is terug te vinden op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


Maximale jaarruimte berekenen

Bereken je fiscale jaarruimte. Je jaarruimte van dit jaar bereken je aan de hand van gegevens van vorig jaar.
Let op: Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden. Ga voor een exacte berekening naar de website van de Belastingdienst.


Jaarruimte benutten

Je jaarruimte kun je op verschillende manieren benutten. De meest voorkomende manieren zijn het het openen van een bankspaarrekening of het openen van een pensioenbeleggingsrekening. Het verschil tussen deze twee opties is dat je bij de één je jaarruimte benut door te pensioensparen en bij de ander door te pensioenbeleggen.

In theorie zou je ook op een ‘gewone’ beleggingsrekening kunnen beleggen voor je pensioen. Het verschil is dat je hierbij geen gebruik kunt maken van het belastingvoordeel. Tegelijkertijd is het wel mogelijk om het geld eerder op te nemen bij een normale beleggingsrekening, mocht je daar onverhoeds gebruik van moeten maken. Bij een pensioenbeleggingsrekening staat je geld vast tot je pensioen.Belastingvoordeel

We hebben het inmiddels vaak genoemd, maar wat is het belastingvoordeel waar je gebruik van kunt maken als je je jaarruimte benut? Wie extra pensioen opbouwt binnen de jaarruimte, hoeft nu geen inkomstenbelasting te betalen over de inleg. Deze vraag je terug bij de belastingaangifte en bedraagt minstens 36,93% (het percentage dat je betaalt aan inkomstenbelasting over je brutoloon tot €73.031). Ter illustratie: als jouw jaarruimte van €1.000 benut, krijg je bij de belastingaangifte zo’n €369,30 terug.

Je betaalt wel inkomstenbelasting over het geld op je pensioenrekening, maar pas op het moment dat je met pensioen bent en het bedrag uitgekeerd krijgt. Dan hoef je over het algemeen minder inkomstenbelasting te betalen, omdat de AOW-premie is weggevallen.

Een ander belastingvoordeel is dat je over het geld op je pensioenrekening geen vermogensbelasting betaalt. Dat is vooral interessant voor mensen met een groter vermogen dan het heffingsvrij vermogen (het gedeelte van je vermogen dat is vrijgesteld van belasting).


Reserveringsruimte

Wanneer je jaarruimte hebt, is de kans groot dat je ook reserveringsruimte hebt. Dit is jouw onbenutte jaarruimte van de afgelopen 10 kalenderjaren. Ook als je nu geen jaarruimte hebt, maar in de afgelopen 10 kalenderjaren bij een andere werkgever hebt gewerkt, is het verstandig om uit te rekenen wat je reserveringsruimte is.

Via deze pagina van de Belastingdienst vind je een hulpmiddel om je jaarruimte te berekenen voor de jaren 2015 en eerder en een hulpmiddel om je jaarruimte vanaf 2016 uit te rekenen. Je reserveringsruimte is de optelsom van je niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen 10 kalenderjaren.Wat is de maximale jaarruimte in 2023?

Er is geen maximale jaarruimte in 2023, deze is namelijk afhankelijk van je inkomen. Met de komst van de nieuwe pensioenwet die in 2023 is aangenomen, wordt het opbouwpercentage van 13,3% verhoogd naar 30%. Je mag dus maximaal 30% van je inkomen gebruiken om aanvullend pensioen op te bouwen met een belastingvoordeel.

Dit gaat overigens niet simpelweg om 30% van het bruto-inkomen, maar om 30% van de premiegrondslag. Jouw premiegrondslag bereken je door de AOW-franchise (€13.646 in 2023) af te trekken van jouw bruto-inkomen.

Over jouw bruto-inkomen boven de €13.646 mag je dus 30% fiscaal vriendelijk opzijzetten. Dat betekent niet dat dit meteen jouw jaarruimte is. Hoeveel je (wel of niet) aan pensioen opbouwt bij een eventuele werkgever, speelt hier een rol in.

Er bestaat overigens wel een maximale reserveringsruimte. Met de komst van de nieuwe pensioenwet, is de maximale reserveringsruimte per 1 januari 2023, met terugwerkende kracht, €38.000. Eerder was de maximale reserveringsruimte 17% van de premiegrondslag, met een maximum van €8.065, of €15.992 wanneer je binnen 10 jaar de AOW-leeftijd zou bereiken.

Nieuwe pensioenwet betekent meer jaarruimte

Door de verruiming van zowel de jaarruimte als de reserveringsruimte met de nieuwe pensioenwet, is zelf aanvullend pensioen opbouwen nog aantrekkelijker geworden. Benieuwd naar wat er precies is veranderd en wat dit betekent voor verschillende scenario’s? Dat lees je in ons Magazine. Door de nieuwe berekening kan het zelfs zo zijn dat je tot tien keer meer jaarruimte mag inleggen.


Heb jij jaaruimte?

Ben je er na het gebruiken van onze calculator achter gekomen dat je jaarruimte hebt? Open dan een rekening voor 31 december om deze dit jaar nog te benutten. Goed om te weten is dat je niet je gehele jaarruimte hoeft te benutten. Hoe meer je echter benut, hoe comfortabeler je straks waarschijnlijk kunt leven. Kijk voor meer informatie over het openen van een lijfrenterekening op de Semmie Pensioen pagina.

Heb je nog vragen over de jaarruimte of het berekenen ervan? Of wil je meer weten over het openen van een pensioenbeleggingsrekening bij Semmie? Neem dan contact op met onze klantenservice, die je vragen graag beantwoordt.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: