Hoeveel rente je ontvangt voor jouw spaargeld en beleggingsproducten als obligaties, hangt af van uiteenlopende rentestanden, waaronder de geldmarktrente en de kapitaalmarktrente. Deze termen komen dan ook vaak voorbij in het economische nieuws. Maar wat houdt de kapitaalmarktrente, ook wel lange rente genoemd, precies in?


Wat is rente?

Allereerst is het goed om helder te krijgen wat de definitie van rente is. Rente is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld. Een voorbeeld hiervan is de rente die je van de bank krijgt op je spaargeld. Ook als je belegt in obligaties, ontvang je rente (dit heet couponrente).

Je betaalt juist rente als je geld leent van een financiële instelling. Deze krijgt dan een vergoeding, omdat ze geld aan jou beschikbaar hebben gesteld.


Kapitaalmarktrente uitgelegd

Er wordt onderscheid gemaakt tussen geldmarktrente en kapitaalmarktrente. Met geldmarkrente (ofwel korte rente) wordt de rente bedoeld op kortlopende leningen of investeringen met een looptijd van minder dan een jaar. De kapitaalmarktrente (ofwel lange rente) slaat dan ook op de rente bij leningen met een looptijd van langer dan een jaar.

Je kan hierbij denken aan (overheid)obligaties. Maar ook andere leningen met een langere renteperiode, zoals de hypotheekrente, bewegen vaak mee met de kapitaalmarktrente. Als er gesproken wordt over deze rente, wordt er overigens vaak een looptijd van 10 jaar bedoeld. Veel economen nemen de rente van overheidsobligaties van 10 jaar als referentiepunt voor de kapitaalmarktrente.


De rol van centrale banken

De lange rente wordt bepaald door vraag en aanbod op de obligatiemarkten. Ook centrale banken als de ECB hebben indirect invloed op deze rente. Hoewel zij de korte rente kunnen verhogen of verlagen om de economie te vertragen (bij inflatie) of juist een impuls te geven (bij deflatie), kunnen ze de lange rente niet vastleggen. Centrale banken beïnvloeden de kapitaalmarktrente echter wel door zich als koper met diepe zakken op de obligatiemarkt te begeven. Door massaal obligaties op te kopen, daalt de langetermijnrente.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: