Kerninflatie is een manier om de inflatie te meten waarbij volatiele componenten zoals voedsel- en energieprijzen uit worden gesloten. De kerninflatie wordt gezien als een bruikbare indicatie om naar onderliggende inflatietrends te kijken omdat het minder wordt beïnvloed door kortetermijnfluctuaties in grondstoffen- en voedselprijzen.


Hoe verschilt de kerninflatie van de normale inflatie?

De kerninflatie verschilt van de ‘normale’ inflatie omdat bij de berekening van kerninflatie de prijzen van volatiele (beweeglijke) componenten zoals voedsel en energie worden uitgesloten. Hierdoor is de kerninflatie minder gevoelig voor kortetermijnfluctuaties.

Als gasprijzen in korte tijd flink stijgen, zal de inflatie ook in korte tijd flink meestijgen. Daardoor krijgt men een vertekent beeld van de algehele prijsontwikkeling. Door de volatiele componenten uit te sluiten krijg je een betere indicatie van de onderliggende inflatietrends. Aan de andere kant geeft de ‘normale’ inflatie een meer globaal beeld van de prijsontwikkelingen, inclusief de effecten van volatiele items.


Hoe wordt de kerninflatie berekend?

De kerninflatie wordt berekend door de consumentenprijsindex (CPI) te berekenen zonder de prijzen van volatiele items zoals voedsel en energie. Dit betekent dat deze items worden uitgesloten uit de berekening van de CPI en de overgebleven items worden gewogen en samengevoegd om de kerninflatie te berekenen.